Compassietraining MBCL (groep)

Praktische vervolgtraining
De compassietraining 'Mindfulness Based Compassionate Living' (MBCL) is een ervaringsgerichte training om mindfulness en vriendelijkheid - naar jezelf en anderen - te blijven oefenen, vooral in contact met ongemak en pijn. Je leert door te doen, te oefenen. De compassietraining is een vervolg en waardevolle aanvulling op de 'gewone' mindfulnesstraining.

Je leert in een kleine gemotiveerde groep je mindfulness:

 • te verankeren in je dagelijks leven
 • verder te verdiepen
 • te verrijken met de beoefening van hartkwaliteiten als liefdevolle vriendelijkheid, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid
 • toe te passen om te leven naar je diepste waarden

De training nodigt je uit een pad te bewandelen dat moed vergt, en je gaandeweg leert hoe je je kwetsbaarheid kan omarmen en volop ja kunt zeggen tegen het leven.

De compassietraining die ik geef is gebaseerd op de training 'Mindfulness Based Compassionate Living' (MBCL) zoals ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater, psychotherapeut en mindfulnesstrainer) en Frits Koster (meditatieleraar, docent en mindfulnesstrainer). Ik ben in deze training trouw gebleven aan de thema's, kernbegrippen en basis-compassiebeoefeningen uit de MBCL. Daarnaast heb ik de vrijheid genomen om waardevolle elementen toe te voegen uit de veelgeprezen compassietraining zoals ontwikkeld door Thupten Jinpa (auteur en 30 jaar de belangrijkste vertaler van de Dalai Lama) en de compassietraining zoals ontwikkeld door David Dewulf (arts en autoriteit op het vlak van mindfulness). Vanzelfsprekend neem ik ook de ervaring mee, die ik in de afgelopen 20 jaar van mijn eigen (westerse en oosterse) leraren heb mogen ontvangen.  

Wat is compassie?
Compassie leert moeilijke en stressvolle ervaringen - van jezelf en anderen - onder ogen zien met de wens deze te verlichten.  Zelfcompassie is liefde voor de eigen pijnlijke ervaringen. Je kijkt je eigen pijn eerlijk in de ogen en je schenkt die je liefdevolle zorg. Dit helpt je er makkelijker mee omgaan. Compassie is een menselijke kwaliteit die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

Wetenschappelijke basis
Kristin Neff (wetenschapper), Christopher Germer en Paul Gilbert (beiden klinisch psycholoog) hebben een uitgebreide bibliografie gepubliceerd over werkzaamheid en effectiviteit van compassietraining. Compassie verhoogt je veerkracht, optimisme, doorzettingsvermogen, welbevinden en empathie en gaat samen met een betere gezondheid. Compassietraining heeft een positieve invloed op je mindset, motivatie en gedrag.

Voor wie
Je hebt interesse om je mindfulness:

 • te verankeren in je dagelijks leven
 • verder te verdiepen
 • te verrijken met de beoefening van hartkwaliteiten als compassie, vreugde en gelijkmoedigheid

Voor het ontwikkelen van compassie heb je een fundament van mindfulness nodig. Daarom heb je al een mindfulnesstraining gevolgd of al ervaring met mediteren.

1 sessie per maand, verspreid over 8 maanden
Ik bied de compassietraining aan over een periode van 8 maanden met 1 maandelijkse groepsessie (van 2,5 uur) plus een stiltedag. Deze langere oefenperiode geeft je de tijd om de oefeningen eigen te maken en te laten doorwerken in je bestaan.

Tijdens de trainingsbijeenkomsten oefen je onder begeleiding verschillende aandachtsoefeningen gericht op het verdiepen van je mindfulness en het ontwikkelen van compassie en andere hartkwaliteiten. Oefeningen in tweetallen zijn ook deel van het programma. Je wisselt huiswerk en oefenervaringen uit. En er is aandacht voor theoretische achtergronden bij de diverse leerthema’s.

Wekelijks oefenen
Net als bij de mindfulnesstraining wordt je uitgenodigd wekelijks thuis te oefenen. Je haalt het maximale uit de training bij een dagelijkse formele beoefening en reflectie van gemiddeld een half uur per dag.

Thema per bijeenkomst (8 sessies)
Iedere sessie heeft een thema.
Sessie 1:   De drie emotieregulatiesystemen
Sessie 2:   Reacties op dreiging en zelfcompassie
Sessie 3:   Innerlijke patronen I De innerlijke criticus
Sessie 4:   De compassiemodus en de kwaliteiten van compassie
Sessie 5:   Zelf en anderen
Sessie 6:   Gedeelde menselijkheid en de 4 hartkwaliteiten
Sessie 7:   Compassie in het dagelijks leven
Sessie 8:   Einde training: evaluatie en hoe verder

De stiltedag vindt halverwege de trainingsperiode plaats.

Compassietraining versterkt je hartkwaliteiten en leert je:

 • inzicht te verkrijgen in je brein, de 3 emotie-regulatiesystemen en hoe die je geluk beïnvloeden
 • vriendelijker zijn voor jezelf en toch daadkrachtig blijven
 • omgaan met je innerlijke criticus
 • je bevrijden uit de gevangenis van boosheid
 • diepe emotionele pijn verzachten
 • zelfvertrouwen ontwikkelen
 • met je diepste waarden richting geven aan je leven
 • ruimte maken voor vreugde, geluk en liefde
 • inzicht te verkrijgen in de kwaliteiten van compassie

Materiaal
Elke trainingsbijeenkomst ontvang je het trainingsmateriaal voor de komende maand. Het bestaat uit een werkboek (in delen) met informatie over compassie en de andere hartkwaliteiten, het huiswerk en het thema van de sessie. Je ontvangt ook een serie audiotracks met begeleide aandachtsoefeningen.

Kennismaking
Vooraf vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij mij thuis plaats. Het is eventueel mogelijk dit gesprek via (beeld)bellen te doen. In het gesprek is alle ruimte voor vragen. Ook bespreken we de wederzijdse verwachtingen en details van de training. Zo wordt duidelijk of compassietraining op dit moment passend voor je is. Daarna beslis je of je meedoet.

Aanmelden
Voor data, locatie, kosten en andere aanmeldingsinformatie klik hier >

For someone to develop genuine compassion towards others, first he or she must have a basis upon which to cultivate compassion, and that basis is the ability to connect to one's own feelings and to care for one's own welfare. Caring for others requires caring for oneself.
Dalai Lama