Compassietraining MBCL (groep)

Praktische vervolgtraining
De compassietraining 'Mindfulness Based Compassionate Living' (MBCL) is een ervaringsgerichte training om mindfulness en vriendelijkheid - naar jezelf en anderen - te blijven oefenen, vooral in contact met ongemak en pijn. Je leert door te doen, te oefenen. De compassietraining is een vervolg en waardevolle aanvulling op de 'gewone' mindfulnesstraining.

Je leert hoe je de 4 hartkwaliteiten - liefdevolle vriendelijkheid, compassie, (gedeelde) vreugde en gelijkmoedigheid - meer ruimte kunt geven en hoe je waardegericht kunt leven. Het nodigt je uit een pad te bewandelen dat moed vergt, en je gaandeweg leert hoe je je kwetsbaarheid kan omarmen en volop ja kunt zeggen tegen het leven.

Wat is compassie?
Compassie leert moeilijke en stressvolle ervaringen - van jezelf en anderen - onder ogen zien met de wens deze te verlichten.  Zelfcompassie is liefde voor de eigen pijnlijke ervaringen. Je kijkt je eigen pijn eerlijk in de ogen en je schenkt die je liefdevolle zorg. Dit helpt je er makkelijker mee omgaan. Compassie is een menselijke kwaliteit die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

Wetenschappelijke basis
Kristin Neff (wetenschapper), Christopher Germer en Paul Gilbert (beiden klinisch psycholoog) hebben een uitgebreide bibliografie gepubliceerd over werkzaamheid en effectiviteit van zelfcompassietraining. Zelfcompassie verhoogt je veerkracht, optimisme, doorzettingsvermogen, welbevinden en empathie en gaat samen met een betere gezondheid.

Op de werkvloer leidt zelfcompassie tot het volgende:

 • Je hebt een groter geloof dat je persoonlijke minpunten en zwakheden kan verbeteren. Iemand die gelooft dat intelligentie vastligt versus iemand die de overtuiging heeft dat intelligentie kan groeien, zal een ander gedrag vertonen
 • Je bent ook meer gemotiveerd om een persoonlijk zwak punt aan te pakken en te verbeteren.
 • Je bent meer gemotiveerd om een recent conflict of situatie waarin je moreel niet correct gehandeld hebt, opnieuw goed te maken en om zo’n situaties in de toekomst meer te vermijden.
 • Je vergelijkt jezelf meer met mensen die je beter acht dan jezelf. Dit wijst op motivatie om zelf te groeien en te verbeteren. Als je je vergelijkt met mensen die het in jouw ogen slechter doen dan jij, wijst dat vooral op het willen behouden van je zelfwaarde.

Zelfcompassie heeft dus een invloed op je mindset, op je motivatie en je gedrag.

Voor wie
Je hebt interesse om mindfulness verder te verdiepen met de beoefening van compassie en andere hartkwaliteiten. Voor het ontwikkelen van (zelf)compassie heb je een fundament van mindfulness nodig. Daarom heb je eerst een mindfulnesstraining gedaan.

MBCL: jaartraining of 8 sessies in 4 maanden
Ik bied de compassietraining aan als jaartraining (9 maandelijkse sessies van 2,5 uur plus een stiltedag) en als een training van vier maanden (8 sessies van 2,5 uur, om de week). Hierdoor beslaat de training meerdere maanden. Deze oefenperiode geeft je de tijd om de oefeningen eigen te maken en te laten doorwerken in je bestaan.

Tijdens de sessies oefen je onder begeleiding verschillende aandachtsoefeningen gericht op het ontwikkelen van hartkwaliteiten. Moeilijke ervaringen worden niet uit de weg gegaan, maar er is ook ruimte voor lichtheid en humor. Aan de hand van zelfonderzoek wordt aan eigen ervaring getoetst wat heilzaam is en wat niet. Je wisselt huiswerk en oefenervaringen uit. En er is aandacht voor theoretische achtergronden bij de diverse leerthema’s.

Wekelijks oefenen
Net als bij de mindfulnesstraining wordt je uitgenodigd wekelijks thuis te oefenen. Je haalt het maximale uit de training bij een dagelijkse formele beoefening en reflectie van gemiddeld een half uur per dag.

Thema per bijeenkomst (8 sessies)
Iedere sessie heeft een thema.
Sessie 1:   De drie emotieregulatiesystemen
Sessie 2:   Reacties op dreiging en zelfcompassie
Sessie 3:   Innerlijke patronen I De innerlijke criticus
Sessie 4:   De compassiemodus en de kwaliteiten van compassie
Sessie 5:   Zelf en anderen
Sessie 6:   Gedeelde menselijkheid en de 4 hartkwaliteiten
Sessie 7:   Compassie in het dagelijks leven
Sessie 8:   Einde training: evaluatie en hoe verder

De jaartraining heeft 2 extra sessies.

Compassietraining versterkt je hartkwaliteiten en leert je:

 • inzicht te verkrijgen in je brein, de 3 emotie-regulatiesystemen en hoe die je geluk beïnvloeden
 • vriendelijker zijn voor jezelf en toch daadkrachtig blijven
 • omgaan met je innerlijke criticus
 • je bevrijden uit de gevangenis van boosheid
 • vergeven, ook wat je onvergefelijk vindt, en eindelijk die balast loslaten
 • diepe emotionele pijn verzachten
 • zelfvertrouwen ontwikkelen
 • met je diepste waarden richting geven aan je leven
 • ruimte maken voor vreugde, geluk en liefde
 • inzicht te verkrijgen in de kwaliteiten van compassie

Materiaal
Het trainingsmateriaal ontvang je tijdens de eerste trainingsbijeenkomst. Het bestaat uit een werkboek met informatie over compassie en de andere hartkwaliteiten, het huiswerk en het thema van de sessie. Je ontvangt ook een serie audiotracks met begeleide aandachtsoefeningen.

Kennismaking
Vooraf vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij mij thuis plaats. Het is eventueel mogelijk dit gesprek telefonisch te doen. In het gesprek is alle ruimte voor vragen. Ook bespreken we de wederzijdse verwachtingen en details van de training. Zo wordt duidelijk of compassietraining op dit moment passend voor je is. Daarna beslis je of je meedoet.

Aanmelden
Voor data, locatie, kosten en andere aanmeldingsinformatie klik hier >

For someone to develop genuine compassion towards others, first he or she must have a basis upon which to cultivate compassion, and that basis is the ability to connect to one's own feelings and to care for one's own welfare. Caring for others requires caring for oneself.
Dalai Lama