Mindfulness bij chronische pijn en klachten

In de greep van chronische pijn en klachten
Chronische pijn en ziekte en chronisch lichamelijke klachten zoals vermoeidheid kunnen je leven en welzijn diepgaand beïnvloeden. Bijkomende reacties als angst, verdriet, boosheid, onmacht en zorgen over de toekomst kunnen het gevoel versterken dat je de grip op het leven kwijt raakt. Dit kan weer leiden tot een gevoel van isolement, slecht slapen of een negatief zelfbeeld. Misschien negeer je de klachten en ga je door. Misschien vecht je er tegen of verlang je naar hoe het vroeger was. Of heb je juist het gevoel dat je erin verdrinkt. Soms schiet je van het een in het ander. Dit zijn hele normale en menselijke reacties op chronische pijn en klachten. Ze kosten energie en verergeren vaak de klachten en daarmee samengaande stress.

Primair en secundair lijden
Bij de ervaring van pijn en lichamelijk ongemak zijn twee aspecten te onderscheiden. Ten eerste de op dat moment onvermijdelijke onaangename sensaties in het lichaam - het primaire lijden. Ten tweede allerlei reacties van weerstand tegen deze sensaties - het secundaire lijden. Het secundaire lijden kan zich uiten in reacties van verzet, vermijding of verlangen. Als je beide vormen van lijden met milde aandacht leert herkennen en onderscheiden, kun je leren het primaire lijden te accepteren en het secundaire lijden door weerstand te verminderen.

Pijn en klachten bewust beantwoorden
Je kunt leren pijn en andere lichamelijke klachten op een bewuste en creatieve wijze te beantwoorden in plaats van er automatisch op te reageren. Dit leer je door het ontwikkelen van een accepterende houding ten opzichte van de klachten en alle reacties die deze kunnen oproepen. Deze accepterende houding geeft ruimte om bewuste keuzes te maken die je gevoel van welzijn en vitaliteit versterken. Ze is ook de basis voor een meer vriendelijke en compassievolle houding naar jezelf en anderen.