Mindfulness en stress

Je kunt de golven niet stoppen, je kunt wel leren surfen
Stress is onvermijdelijk. De invloed die het op je heeft, wordt mede bepaald door de manier waarop je ermee om kunt gaan. Mindfulness leert ons om te gaan met de ‘weersomstandigheden’ van ons dagelijks leven. Zodat we er niet meer door overweldigd worden. We worden ons bewuster van de spanningen in ons leven en lichaam en van onze automatische reacties op stress. We zien steeds helderder dat deze automatische reacties ons juist vaak gevangen houden in stress. En we leren dat we de vrijheid hebben om bewuste(re) keuzes te maken. Zodat we ook in stressvolle situaties vanuit rust en helderheid kunnen handelen en uitdagende situaties doeltreffend kunnen hanteren. Zo worden we vrijer van stress, pijn, piekeren en emoties.

Het lichaam als stressdetector
Hoe vaak zitten we niet in ons hoofd? Verzonken in fantasieën en gedachten over verleden of toekomst? Het gewaarzijn van het lichaam brengt ons vanzelf in het hier-en-nu. We kunnen simpelweg niet èn denken èn met volledige aandacht bij ons lichaam zijn.
Gedachten en emoties weerspiegelen zich in het lichaam. Hoe beter we ons lichaam leren kennen, hoe beter we leren luisteren naar de signalen van ons lichaam, hoe eerder we spanning in het lichaam opmerken. En hoe eerder we in staat zijn om stress en pijn doeltreffend tegemoet te treden. Dat is de sleutel voor verandering.

Vrijheid ligt besloten in de wijsheid om keuzes te maken.
Jon Kabat-Zinn