Visie en missie

Visie
Mijn visie is dat ieder mens actief kan bijdragen aan de eigen gezondheid en levenskwaliteit. Mindfulness- en compassietraining, die de verbinding met jezelf, anderen en je omgeving versterken, zijn daarvoor een krachtig middel.

Missie
Mijn missie is mensen meer in hun kracht te zetten door ze, door mindfulness- en compassietraining, te helpen:
- stress, pijn en lijden te verminderen
- welzijn en veerkracht te versterken
- innerlijke wijsheid en hartkwaliteiten te ontwikkelen

Het woord okee staat voor de kwaliteiten die tot uitdrukking komen als we mindfulness en compassie steeds meer in ons leven integreren: Openheid, Kracht en EEnvoud.

Openheid
Naarmate we mindfulness en compassie meer in ons leven integreren, zullen we opener zijn ten aanzien van de veranderingen die zich voortdurend in ons leven voordoen. We kunnen makkelijker ‘zijn met wat er is’, zonder de dingen anders te willen hebben dan hoe ze nu zijn. Ons hart zal zich steeds verder openen voor onszelf, anderen, het leven – mèt het verdriet, de beproeving, de vreugde die erbij horen.

Kracht
We staan ook meer in onze kracht. We zijn in staat in balans te blijven temidden van stressvolle situaties. We raken er niet meer door overweldigd. We krijgen meer zelfvertrouwen en respect voor onszelf. We ontdekken hoe we op onze unieke wijze kunnen bijdragen aan de wereld. We durven onszelf steeds meer te laten zien. Onze kracht èn kwetsbaarheid.

Eenvoud
Als we meer in onze kracht staan, zal ons handelen vanzelf effectiever worden. We weten steeds beter wat goed voor ons is. Wat ons lichaam, onze geest en ons hart wèrkelijk nodig hebben. Als we weten wat goed voor ons is, en daar op durven vertrouwen, kunnen we bewustere keuzes maken. We hoeven niet meer zo nodig èn èn èn. We kunnen genieten van de kleine dingen in het leven. We zeggen vaker ‘ja’ tegen de dingen die ons voeden, en vaker ‘nee’ tegen de dingen die niet echt belangrijk voor ons zijn. Waarbij we oog hebben voor de behoeften van onze omgeving. Ons leven wordt eenvoudiger èn rijker.

Onze grootste angst
is niet dat we tekort schieten.
Onze grootste angst
is dat we oneindig krachtig zijn.
Marianne Williamson