Okee mindfulnesstraining: algemene voorwaarden

Aanmelding en inschrijving
Je meldt je aan voor een training door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website. Na je aanmelding ontvang je binnen vijf werkdagen een bevestiging van de aanmelding op je e-mailadres met daarin een uitnodiging voor een intake-/kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel jijzelf als de trainer kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan. Als de trainer negatief besluit over je toelating dan laat ze dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken. Na een positief besluit van beide kanten ontvang je een deelnamecontract en factuur. Je inschrijving is definitief zodra okee mindfulnesstraining het ondertekende deelnamecontract retour heeft ontvangen.

Betalings- en annuleringsregeling
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij een andere betalingstermijn is afgesproken.
Annuleren kan alleen schriftelijk of via een email aan info@okeetraining.nl. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
1. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving (datum ondertekening deelnamecontract) heb je bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort.
2. Bij annulering na 14 dagen en tot 4 weken voor de start van de training wordt €35,- in rekening gebracht.
3. Bij annulering korter dan 4 weken tot een week voor de startdatum van de training wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
4. Bij annulering korter dan een week tot een week voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
5. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan okee mindfulnesstraining), wordt €100,- in rekening gebracht, te voldoen door degene die annuleert.

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een training, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van okee mindfulnesstraining.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor okee mindfulnesstraining en haar trainers.

Klachtenreglement
okee mindfulnesstraining hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werkt ze voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien je ontevreden bent over de dienstverlening of een ander aspect van okee mindfulnesstraining, dan nodig ik je nadrukkelijk uit om me hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Ik neem je op- en aanmerkingen serieus en zoek graag samen met jou naar een passende oplossing. Voor het klachtenreglement van okee mindfulnesstraining zie de volledige algemene voorwaarden punt 11 (pdf bestand).
Mocht je van mening zijn dat je klacht niet afdoende is behandeld door okee mindfulnesstraining, dan stelt okee mindfulnesstraining voor om je klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Vereniging mindfulness-based trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN). De klachtenregeling van de VMBN, en een toelichting hierop, is te vinden op  vmbn.nl/over-vmbn/reglementen.

Download de volledige algemene voorwaarden (pdf bestand)