Meditatiedagen en doorgaande meditatiegroep Utrecht 

Wil je meer focus, innerlijke vrede en vreugde in je leven?

Je gezondheid en veerkracht versterken?

Meer in harmonie leven met je diepste waarden?

Compassie cultiveren en als actieve kracht inzetten in je leven?

Okeetraining biedt al 13 jaar meditatiebegeleiding in Utrecht.
Voor vrijer, veerkrachtiger en waarachtiger leven.
Door ervaren meditatiebegeleider & trainer.
Groep & Individueel | Ook online.
Praktisch, helder en toegewijd.

Doorgaande meditatiegroep Utrecht op woensdagavond.
Maandelijkse vervolg mindfulnessgroep Utrecht op donderdagavond.
Aandachtgerichte Coaching: data in overleg (ook online).
Ik ben het best bereikbaar per email:  peggy@okeetraining.nl
Telefoon: 06 43790379

Iedereen weet dat iets willen en het niet doen, terwijl het wel mogelijk is,
in werkelijkheid niet gewild is,
en dat het goede liefhebben en niet doen, terwijl de middelen daarvoor wel bestaan,
in werkelijkheid het goede niet liefhebben is.
Emanuel Swedenborg