Visie en missie

'We zijn allemaal hetzelfde, als je niet nauwkeurig kijkt. We zijn het liefst gelukkig of iets wat daarop lijkt' - Herman van Veen

Visie
Wat we als mensen delen, is dat we allemaal zo gelukkig mogelijk willen zijn. En we willen zo min mogelijk lijden ervaren. De ware oorzaken voor geluk en lijden liggen niet buiten onszelf. Ze zijn in onze eigen geest te vinden. Meditatie helpt je je eigen geest te observeren, onderzoeken en transformeren. Het is een geleidelijk proces waarbij je je geest doelbewust gewent aan heilzame staten van geest die je welzijn en geluk - en dat van anderen - bevorderen. 

Missie
De missie van okeetraining is mensen een steunende omgeving bieden om regelmatig samen onder begeleiding te mediteren. Op deze wijze wil ze bijdragen aan het bevorderen van welzijn en geluk in de samenleving.

Het woord okee staat voor de kwaliteiten die tot uitdrukking komen als we meditatie steeds meer in ons leven integreren: Openheid, Kracht en EEnvoud.

Openheid
Naarmate we meditatie meer in ons leven integreren, zullen we opener zijn ten aanzien van de veranderingen die zich voortdurend in ons leven voordoen. We kunnen makkelijker ‘zijn met wat er is’, zonder de dingen direct anders te willen hebben dan hoe ze nu zijn. Ons hart zal zich steeds verder openen voor onszelf, anderen, het leven – mèt het verdriet, de beproeving, de vreugde die erbij horen.

Kracht
We staan ook meer in onze kracht. We zijn in staat in balans te blijven temidden van moeilijke situaties. We raken er niet meer door overweldigd. We krijgen meer zelfvertrouwen en respect voor onszelf en voor anderen. We ontdekken hoe we op onze unieke wijze positief kunnen bijdragen aan de wereld. We durven onszelf steeds meer te laten zien. Onze kracht èn kwetsbaarheid.

Eenvoud
Als we meer in onze kracht staan, zal ons handelen vanzelf effectiever worden. We weten steeds beter wat goed voor ons is. Wat ons lichaam, onze geest en ons hart wèrkelijk nodig hebben. Als we weten wat goed voor ons is, en daar op durven vertrouwen, kunnen we bewustere keuzes maken. We hoeven niet meer zo nodig èn èn èn. We kunnen genieten van de kleine dingen in het leven. We zeggen vaker ‘ja’ tegen de dingen die ons werkelijk voeden, en vaker ‘nee’ tegen de dingen die niet echt belangrijk voor ons zijn. Waarbij we oog hebben voor de behoeften van onze omgeving. Ons leven wordt eenvoudiger èn rijker.

We kunnen leven zonder religie, maar we kunnen niet leven zonder menselijke affectie.
Zijne Heiligheid de XIVe Dalai Lama