Algemene voorwaarden

Aanmelding en inschrijving
Je meldt je aan voor een activiteit door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website. Na je aanmelding ontvang je binnen vijf werkdagen een bevestiging van de aanmelding op je e-mailadres.

Betalings- en annuleringsregeling
Facturen voor een meditatiedag of coachingsessie dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij een andere betalingstermijn is afgesproken. Annuleren kan alleen via een email aan peggy@okeetraining.nl of via een whatsapp bericht aan 06 43790379. De datum van ontvangst van email of whatsapp bericht is bindend.
1. Bij annulering tot een week voor de datum van een meditatiedag kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort.
2. Bij annulering korter dan een week tot een week voor de datum van een meditatiedag is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan).
3. Het verzetten of verschuiven van deelname aan een meditatiedag, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van okeetraining.
4. Bij annulering tot 4 uur voor het afgesproken tijdstip van een coachingsessie kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort.
5. Bij annulering korter dan 4 uur voor het afgesproken tijdstip van een coachingsessie is 50% van het volledige bedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan).

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor okeetraining.

Klachtenreglement
Ik hecht veel belang aan tevreden relaties. Indien je ontevreden bent over de dienstverlening of een ander aspect van okeetraining, dan nodig ik je nadrukkelijk uit om me hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Ik neem je op- en aanmerkingen serieus en zoek graag samen met jou naar een passende oplossing. Voor het klachtenreglement van okeetraining zie de volledige algemene voorwaarden punt 10 (pdf bestand).

Download de volledige algemene voorwaarden (pdf bestand)