Doorgaande Vervolg Mindfulnessgroep Utrecht

Ondersteuning bij je mindfulnessbeoefening 
De doorgaande Vervolg Mindfulnessgroep is bedoeld ter ondersteuning van je mindfulnessbeoefening in het dagelijks leven. De bijeenkomsten kunnen je helpen je beoefening levend te houden en te verdiepen. Voor veel mensen blijkt het effectief, inspirerend en behulpzaam te zijn om regelmatig in een groep en onder begeleiding te oefenen. Als je een tijdje niet geoefend hebt, kan deelname aan de Vervolg Mindfulnessgroep je stimuleren om de draad weer op te pakken.

Voor wie 
Je hebt een achtweekse mindfulnesstraining gevolgd (MBSR of MBCT), EN je bent bereid:

  • je in te spannen om mindfulnessbeoefening een vaste plek te geven in je dagelijks leven
  • eens per maand deel te nemen aan de Vervolg Mindfulnessgroep
  • steeds weer opnieuw je geest te trainen met een frisse blik en vanuit een houding van nieuwsgierigheid, geduld en mildheid

Wanneer
Maandelijks op donderdagavond van 19:30 - 21:30 uur.

Data '24: 8 februari, 14 maart, 11 april, 16 mei, 13 juni. Je kunt twee bijeenkomsten vrijblijvend meedoen. Als je kiest om door te gaan, dan verbind je je aan een vervolgreeks van minimaal vier bijeenkomsten / maanden.   

Invulling bijeenkomsten
De bijeenkomsten hebben een vaste structuur/opbouw:
We beginnen elke bijeenkomst met een korte inleiding in de beoefening, gevolgd door een begeleide ‘basis-zitmeditatie’ van 20-30 min zoals je die kent uit de mindfulnesstraining (aandacht voor adem, lichaam, gevoelens, gedachten en open gewaarzijn). Daarna is er een uitwisseling van ervaringen (duo’s en/of plenair) met de zojuist gedane meditatie, en met de eigen beoefening in het dagelijks leven.

Ik hou ook elke bijeenkomst ruimte om kort een relevant thema (bekend of nieuw) te bespreken (thema’s als belang van dagelijks verbinden met intentie/motivatie, hoe regelmaat brengen in je beoefening, verdieping van de acht houdingskwaliteiten, de vier hindernissen die je kunt tegenkomen in de meditatie en hoe daarmee om te gaan, cultiveren van (zelf)compassie).

Na de uitwisseling (en eventueel themabespreking) volgt een tweede begeleide zitmeditatie van ongeveer 20 minuten, waarbij een thema centraal staat (b.v. het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid, compassie of het omgaan met lastige gevoelens). Na deze meditatie is er weer mogelijkheid om vragen te stellen en uit te wisselen over de oefening. We sluiten de bijeenkomst af met een moment van stilte.

Kosten
€20,- per persoon per bijeenkomst 

Locatie 
Praktijkruimte Okeetraining, Roggestraat 14 in Utrecht

Aanmelden
Graag aanmelden via het aanmeldingsformulier. Tussentijds instappen is mogelijk in overleg.

Er is helemaal niets, dat niet gemakkelijker wordt door gewenning.
Shantideva